Ekspozī比赛scenārij: latviešu

Latviešu valodas iedarbības scenāriji (PDF)

Borskābe,DinātrijaTetaborāts,Borsksžds,DinātrijaOktaborāts,KālijaBorāti,NātrijaMetaborāti,NātrijaPentabora
E-1: Vides scenārijs borātu importēšanai, ražošanai, attīrīšanai un iepakošanai
E-2: Vides scenārijs borātu vispārējai rūpnieciskai lietošanai, kuras rezultātā tiek saražota cita viela
E-3: Vides scenārijs borātu rūpnieciskai lietošanai, kuras rezultātā tiek saražoti dibora trioksīdu saturoši katalizatori
E-4: Vides scenārijs borātu vispārējai samaisīšanai ar citām sastāvdaļām, lai iegūtu preparātus
E-5:VidesScentārijsBorātusamaisīšanaiarcitāmsastāvdağām,莱伊吉塔·米施斯塔基斯库茨库斯
E-6:Videsyupārijsborātusamaisīšanaiarcitāmsastāvdağām,赖伊·拜kkrāsasunpārklājumus
E-7:VidesScentārijsBorātusamaisīšanaiarcitāmsastāvdaļām,莱伊吉托līmes
E-8: Vides scenārijs borātu vispārējai formulēšanai materiālos
E-9: Vides scenārijs borātu vispārējai rūpnieciskai lietošanai, kuras rezultātā tie tiek izmantoti kā apstrādes palīgvielas procesos un produktos
E-10: Vides scenārijs borātu rūpnieciskai lietošanai, lai veiktu autopasārmināšanu
E-11: Vides scenārijs borātu vispārējai rūpnieciskai lietošanai, kuras rezultātā borāti tiek iekļauti matricā vai uz tās
E-12: Vides scenārijs tādu līmju rūpnieciskai lietošanai, kas satur borātus saturošus savienojumus
E-13: Vides scenārijs tādu krāsu un pārklājumu rūpnieciskai lietošanai, kas satur borātus saturošus savienojumus
E-14:VidesScentārijsBorātuRūPnieciskaiLietošanaiStiklaVatesRažošanasProcesā
E-15:VidesScentārijsBorātuRūPnieciskaiLietošanaiRağošanasProcesā,KurāRažoStikluAr LieluSārmaserulu
E-16:VidesScentārijsBorātuRūpnieciskailietošanaistikla ar MazuSārmasaturuRağošanasCocesā
E-17: Vides scenārijs borātu rūpnieciskai lietošanai frites ražošanas procesā
E-18:VidesScenārijsBorātuRūPnieciskaiLietošanaislīgtāssistēmās
E-19: Vides scenārijs borātu rūpnieciskai lietošanai atomelektrostacijās, ja notiek izvadīšana ūdenī
E-20: Vides scenārijs borātu rūpnieciskai lietošanai atomelektrostacijās, ja nenotiek izvadīšana ūdenī
E-21: Vides scenārijs izstrādājumu vispārējai rūpnieciskai apstrādei ar vāji abrazīvām metodēm
E-22: Vides scenārijs borātu vispārējai lietošanai laboratorijās, tos lietojot kā reaģentus analīžu veikšanai
E-23: Vides scenārijs borātu vispārējai lietošanai lielos apmēros atvērtās sistēmās, ja notiek 100% izvadīšana ūdenī
E-24:VidesScentārijsBorātussaterošumēslošanaslīdzekļulietošanailielosapmērosatvērtāssistēmās
E-25:VidesScentārijsBorātussaterošukrāsuunpārklājumuvispārəjailietošanailielosapmērosatvērtāssistəmās
E-26: Vides scenārijs celulozes izolācijas materiālu vispārējai lietošanai lielos apmēros atvērtās sistēmās
E-27: Vides scenārijs borātus saturošu izstrādājumu, no kuriem izdalās maz vielas, vispārējai lietošanai lielos apmēros atvērtās sistēmās
E-28:VideS场景BorātussaterošuIzstrādājumu,No KuriemIzdalāsdaudz Vielas,Vispārījailietošanailielosapmērosatvērtāssistēmās
HH-1:Arodscenārijspeldbaseinutablesšuprofesionālailietošanai
HH-2:ArodscenārijsVispārējāmArRažošanuSaistītāmdarbībām - slēgtiprocesiallvenokārtsləgtiprocesi pieaugstāmstumatūrām
HH-3:ArodscenārijsBorātuatīrīšanai联合国Pārstrādei
HH-4: Arodscenārijs audumu mazgāšanas līdzekļu lietošanai rūpnieciskos vai profesionālos apstākļos
HH-5: Arodscenārijs mēslošanas līdzekļu izsmidzināšanai, lietojot šķidrus boru saturošus mēslošanas līdzekļus
HH-6: Arodscenārijs līmju rūpnieciskai lietošanai
HH-7: Arodscenārijs麦苏(25-50公斤)izbēršanai samaisīšanas tvertnēs
HH-8: Arodscenārijs lielgabarīta麦苏(750-1500公斤)izbēršanai samaisīšanas tvertnēs
HH-9: Arodscenārijs koncentrētu metāla apstrādes šķīdumu atšķaidīšanai ar ūdeni
HH-10:ArodscenārijsBoruHaterošaGranulētaMēslojumaPārvietošanai
HH-11: Arodscenārijs krāsu un pārklājumu rūpnieciskai lietošanai
HH-12: Arodscenārijs tīrīšanas līdzekļu šķīdumu lietošanai rūpnieciskos vai profesionālos apstākļos
HH-13: Arodscenārijs ugunsizturīgu maisījumu pagatavošanai un pielietošanai
HH-14: Arodscenārijs autocisternu piepildīšanai
HH-15: Arodscenārijs borātu izkraušanai no kuģiem
HH-16: Arodscenārijs slēgtam producktam pie apkārtējās vides temperatūras
HH-17: Arodscenārijs apstrādes vannu sagatavošanai, kas paredzētas galvanizēšanai, pārklāšanai ar metāliem un cita veida virsmu apstrādēm
HH-18: Arodscenārijs vielas vai produktu pārvietošana no/uz rezervuāriem/lieliem konteineriem šim nolūkam paredzētās telpās
HH-19: Arodscenārijs iepakošanai maisos(25-50公斤)
HH-20: Arodscenārijs iepakošanai lielgabarīta maisos
HH-21: Arodscenārijs vispārējām apkalpošanas darbībām
HH-22:Arodscenārijsvielaspārvietošanaimazos kontineros
HH-23: Arodscenārijs boru saturoša šķidra lapu apstrādes mēslojuma pārvietošanai
HH-24: Arodscenārijs kušņu pasta rūpnieciskai lietošanai pie lodēšanas vai metināšanas stieņu pārklāšanas
HH-25: Arodscenārijs krāsu un pārklājumu profesionālai lietošanai
HH-26: Arodscenārijs līmju profesionālai lietošanai
HH-27: Arodscenārijs boru saturoša granulēta mēslojuma iestrādāšanai
HH-28:ArodscenārijsBoruSaterošaŠķidraMēslojumapielietošanai
HH-29: Arodscenārijs galvanizēšanai, pārklāšanai ar metāliem un metāla izstrādājumu cita veida virsmas apstrādei
HH-30: Arodscenārijs attīstītāja un fiksāžas šķīdumu lietošanai fotoapstrādes vajadzībām
HH-31: Arodscenārijs borātus saturošu粉sablīvēšanai un tabletēšanai
HH-32: Arodscenārijs darbam laboratorijā
HH-33: Arodscenārijs metāla apstrādes šķīdumu lietošanai mehāniskajā apstrādē
HH-34:ArodscenārijsIeeļļošanaipie lielasEneržijasIedarbības
HH-35: Arodscenārijs lielu šķīdumu daudzumu pagatavošanai fotoapstrādes vajadzībām
HH-36:Arodscenārijsprofesionālaicelulozisaterošaizolācijasmatteriā​​lauzstādīšanai
HH-37: Arodscenārijs profesionālai apmetuma plākšņu, plākšņu un citu produktu uzstādīšanai
HH-38:ArodscenārijsRūPnieciskamDrupināšanas联合国MalšanasCocesam
HH-39:Arodscenārijsabrazīvumateriā​​lurūpnieciskailietošanai
HH-40: Arodscenārijs kušņu意大利面rūpnieciskai/profesionālai lietošanai metināšanā/lodēšanā
HH-41: Arodscenārijs darbam noliktavā

美国硼砂公司是里约热内卢Tinto公司的一部分,在硼酸盐供应和科学研究方面处于全球领先地位。硼酸盐是一种含有硼和其他元素的天然矿物质。我们拥有1000名员工,在全球1700多个送货点为500家客户提供服务。我们在洛杉矶东北约100英里的加州硼矿提供了世界上30%的精炼硼酸盐需求。了解更多关于里约热内卢Tinto的信息。

版权所有©2021里约热内卢Tinto。保留所有权利。