Altistumisskenaariot:芬兰语

Suomen kielen altistumisskenaarioita (PDF)

Boorihappo, dinatriumtetraboraatit, Boorihappo, dinatriummoktaboraatit, kaliumboraatit, metaboraatit, natriumpentaboraatit
E-1: Ympäristöskenaario boraattien maahantuontia, valmistusta, jalostamista ja pakkaamista varten
E-2: Ympäristöskenaario boraateille geneerisessä teollisuuskäytössä, kun niitä käytetään valmistamaan toista ainetta
E-3: Ympäristöskenaario boraattien teolliselle käytölle dibooritrioksidia sisältävien katalysaattoreiden valmistuksessa
E-4: Ympäristöskenaario boraatin geneeristen seosten formulinille
E-5: Ympäristöskenaario boraatin formuloinille detergent
E-6: Ympäristöskenaario boraattien formuloinille maaleihin ja pinnoitteisiin
Ympäristöskenaario boraattien formulininille liimoihin
E-8: Ympäristöskenaario boraattia sisältävien materiaalien formulinille
E-9: Ympäristöskenaario boraattien geneeriselle teollisuuskäytölle prosessoinin apuaineena prosesseissa ja tuoteissa
E-10: Ympäristöskenaario boraattien teollisuuskäytölle autokaustisoinissa
E-11: Altistumisskenaario geneeriselle teollisuuskäytölle, jossa boraatti sisällytetään matriisiin taisen päälle
E-12: Ympäristöskenaario boraattiyhdisteitä sisältävien liimojen teollisuuskäytölle
E-13: Ympäristöskenaario boraattiyhdisteitä sisältävien maalien ja pinnoitteiden teollisuuskäytölle
E-14: Ympäristöskenaario boraattien teoliselle käytölle lasivillaa valmistetaessa
E-15: Ympäristöskenaario boraattien teolliselle käytölle korkea-alkaalista lasia valmistetaessa
E-16: Ympäristöskenaario boraattien teolliselle käytölle matala-alkaalista lasia valmistettaessa
E-17: Ympäristöskenaario boraattien teolliselle käytölle lasisulatteita valmistetaessa
E-18: Ympäristöskenaario boraattien teollisuuskäytölle suljetuissa järjestelmissä
E-19: Ympäristöskenaario boraattien teollisuuskäytölle ydinvoimaloissa ja veteen vapautuminen
E-20: Ympäristöskenaario boraattien teollisuuskäytölle ydinvoimaloissa ilman vapautumista veteen
E-21: Ympäristöskenaario esineiden geneeriselle teolliselle jalostukselle kevythiontamenetelmillä
E-22: Ympäristöskenaario boraattien geneeriselle käytölle laboratoroiden analyyttisenä reagenttina
E-23: Ympäristöskenaario boraattien laajalle geneeriselle käytölle, jossa päästöt veteen ovat 100%
E-24: Ympäristöskenaario boraatteja sisältävien lannoitteiden laajalle käytölle
E-25: Ympäristöskenaario boraatteja sisältävien maalien ja pinnoitteiden laajalle geneeriselle käytölle
E-26: Ympäristöskenaario geneerisessä laajassa selluloosaeristeiden käytössä
E-27: Ympäristöskenaario boraatteja sisältävien, matalapäästöisten esineiden geneeriselle laajalle käytölle
E-28: Ympäristöskenaario boraatteja sisältävien, suuripäästöisten esineiden geneeriselle laajalle käytölle
HH-1: Työntekijöihin vaikuttava altistumisskenaario: uima-allastablettien ammatillinen käyttö
HH-2: Työntekijäskenaario yleisille tuotantoiminnoille - suljetut prosessit ja suureksi osaksi suljetut project korkeissa lämpötiloissa
HH-3: Työntekijäskenaario boraattien puhdistukselle ja jalostukselle
HH-4: Työntekijäskenaario kangaspesuaineiden teolisuus - tai ammattikäytölle
HH-5: Työntekijäskenaario booreja sisältävien nestelannoitteiden käytölle kastelulannoituksessa
HH-6: Työntekijäskenaario liimojen teollisuuskäytölle
HH-7: Työntekijäskenaario säkkien(25-50公斤)tyhjennykselle sekoitusastian
HH-8: Työntekijäskenaario suursäkkien(750-1500公斤)tyhjennykselle sekoitusastian
HH-9: Työntekijäaltistus metallintyöstönestekonsentraatin laimentamisessa vedellä
HH-10: Työntekijäskenaario booreja sisältävien rakeisten lannoitteiden siirtämiselle
HH-11: Työntekijäskenaario maalien ja pinnoitteiden teolliselle käytölle
HH-12: Työntekijäskenaario puhdistusliuosten teolisuus - tai ammattikäytölle
HH-13: Työntekijäskenaario tulenkestävien seosten valmistamiselle ja käytölle
HH-14: Työntekijäskenaario säiliöajoneuvojen lastaukselle
HH-15: Työntekijäskenaario boraattien purkamiselle aluksista
HH-16: Työntekijäskenaario suljetuissa järjestelmissä ja ympäristön lämpötilassa tapahtuvalle tutanolle
HH-17: Työntekijäskenaario galvanoinnissa, pinnoituksessa ja muissa pintakäsittelyissä käytettävien kylpyliuosten valmistamiselle
HH-18: Työntekijäskenaario aineen tai valmisteen siirtämiselle säiliöihin tai säiliöistä erillistiloissa
HH-19: Työntekijäskenaario säkkeihin(25-50公斤)pakkaamiselle
HH-20: Työntekijäskenaario suursäkkeihin pakkaamiselle
HH-21: Työntekijäskenaario yleisille huoltotoimille
HH-22: Työntekijäskenaario aineiden siirtämiselle pienin astioihin
HH-23: Työntekijäskenaario booreja sisältävien nestemäisten lehtilannoitteiden siirtämiselle
HH-24: Työntekijäskenaario juoksutetanojen käytölle hitsauslankojen/juottolankojen päällystämisessä
HH-25: Työntekijäskenaario maalien ja pinnoitteiden ammattikäytölle
HH-26: Työntekijäskenaario liimojen ammattikäytölle
HH-27: Työntekijäskenaario booreja sisältävien rakeisten lannoitteiden levittämiselle
HH-28: Työntekijäskenaario booreja sisältävien nestemäisten lannoitteiden levittämiselle
HH-29: Työntekijäskenaario galvaninnille, pinnoittamiselle ja muille metalliesineiden pintakäsittelyille
HH-30: Työntekijäskenaario kehitys- ja fiksausliuosten käytölle valokuvaussovelluksissa
HH-31: Työntekijäskenaario boraatteja sisältävien jauheiden kompaktoinille ja tabletoinille
HH-32: Työntekijäskenaario työskentelylle labororiossa
HH-33: Työntekijäskenaario metallintyöstönesteiden käytölle metalleja koneistettaessa
HH-34: Työntekijäskenaario rasvaukselle suurenergisissä olosuhteissa
HH-35: Työntekijäskenaario kantaliuosten valmistamista varten - valokuvaussovellukset
HH-36: Työntekijäskenaario selluloosaeristeiden ammattiasennukselle
HH-37: Työntekijäskenaario kipsilevyn, levyn ja muiden tuotteiden asentamiselle
HH-38: Työntekijäskenaario teolisille murskaus- ja jauhamisprosesseille
HH-39: Työntekijäskenaario hiontatuotteiden teollisuuskäytölle
HH-40: Työntekijäskenaario juoksutteiden teolliselle/ammattimaiselle käytölle hitsauksessa/juottamisessa
HH-41: Työntekijäskenaario työskentelylle varastohallissa

美国硼砂公司是里约热内卢Tinto公司的一部分,在硼酸盐供应和科学研究方面处于全球领先地位。硼酸盐是一种含有硼和其他元素的天然矿物质。我们拥有1000名员工,在全球1700多个送货点为500家客户提供服务。我们在洛杉矶东北约100英里的加州硼矿提供了世界上30%的精炼硼酸盐需求。了解更多关于里约热内卢Tinto的信息。

版权所有©2021里约热内卢Tinto。保留所有权利。