Kokkupuutestsenaariumid: eesti龙骨

Eesti Keele KokkupuutestsenaArumid(PDF)

Boorhape,DinaAtriumtetraboraAdid,Booroksiid,DinaTrium Oktaboraat,Kaaliumboraat,NaaTrium MetaborataAdid,Naatriumpentaboraat
E-1:博拉内德Importimiens,Tootmise,RafineElimise Ja Pakendamise KeskkonnastsenaArium
E-2: Keskkonnastsenaarium boraatide üldotstarbelisel tööstuslikul kasutamisel, mille tulemusena valmib teine
E-3: Keskkonnastsenaarium boraatide tööstuslikuks kasutamisek diboortrioksiidi sisaldavate katalüsaatorite tootmisel
E-4: Keskkonnastsenaarium boraadi üldotstarbelisel lisamisel segudesse
E-5: Keskkonnastsenaarium boraadi lisamisel puhastusvahenditesse
E-6: Keskkonnastsenaarium boraatide lisamisel värvidesse ja pinnakatetesse
E-7: Keskkonnastsenaarium boraadi lisamisel liimainetesse
Keskkonnastsenaarium boraatide üldotstarbelisel lisamisel materjalidesse
E-9: Keskkonnastsenaarium boraatide üldotstarbelisel kasutamisel töötlemise abiainetena tööstusprotsessides ja toodetes
E-10:KeskkonnastsenaariumBoraatideTööstuslikulKasutamiselIseleelistumissks
E-11:Keskkonnastsenaarium BoraatideÜldotstarbeliselTööstuslikulKasutamisel,Mille Tulemusena Aine Lisatakse Maatriksissevõimaatriksile
E-12: Keskkonnastsenaarium boraadiühendeid sisaldavate liimainete tööstuslikul kasutamisel
E-13:KeskkonnastsenaariumBoraadiühendeidsisaldavatevärvideja pinnakatetetööstuslikulkasutamisel
E-14: Keskkonnastsenaarium boraatide tööstuslikul kasutamisel klaasvilla tootmisel
E-15:KeskkonnastsenaariumBoraatideTööstuslikulKasutamiselKõrgeLeeliseisaldusegaKlaasi Tootmisel
E-16: Keskkonnastsenaarium boraatide tööstuslikul kasutamisel madala leelisesisaldusega klaasi tootmisel
E-17: Keskkonnastsenaarium boraatide tööstuslikul kasutamisel frittide tootmisel
E-18: Keskkonnastsenaarium boraatide tööstuslikul kasutamisel suletud süsteemides
E-19:KeskkonnastsenaariumBoraatideTööstuslikulKasutamiselTuumaelektrijaades vette eraldumisega
E-20:KeskkonnastsenaariumBoraatideTööstuslikulKasutamiselTuumaelektrijaades Ilma Vette Eraldumiseta
e-21:Keskkonnastsenaarium ToodeteÜldotstarbeliselTööstuslikulTööötlemiselBeraSiivtehnikatega,Väike·普勒·苏尔·奥尔特·埃尔德鲁姆
E-22: Keskkonnastsenaarium boraatide üldotstarbelisel kasutamisel laborites analüütilise reagenda
E-23:KeskkonnastsenaariumBoraidideÜldotstarbeliselLaialdasel Hajusal Kasutamisel 100%Eraldumisega Vette
E-24: Keskkonnastsenaarium boraate sisaldavate väetiste laialdasel hajusal kasutamisel
E-25: Keskkonnastsenaarium boraate sisaldavate värvide ja pinnakatete üldotstarbelisel laialdasel hajusal kasutamisel
E-26: Keskkonnastsenaarium tselluloosist isolatsioonimaterjali üldotstarbelisel laialdasel hajusal kasutamisel
E-27:KeskkonnastsenaAlium Boraate Sisaldavate Toodete,VäikeMtonestSineteeraldumineüldotstarbeliselLaialdaselKasutamisel
E-28:KeskkonnastsenaAlium Boraate Sisaldavate Toodete,苏尔·苏尔·索尔·索尔·哈克塞尔·哈奎纳尔·卡桑塔尔·苏尔·斯图塔尔省
HH-1: Töökeskkonna stsenaarium basseini desinfitseerimistabletide professionaalsel kasutamisel
HH-2:TöökeskkonnaStsenaariumÜldisteTootmistegustevustePuhul - Sultud Promsessid JA Suurelt Osalt Sultud ProtsiscKõrgelsturingatu
HH-3:TöökeskkonnaStsenaariumBoraatide RafineerimiselJaTööötlemisel
HH-4: Töökeskkonna stsenaarium riidepesuvahendite kasutamisel tööstus- või kutsealases keskkonnas
HH-5:TöökeskkonnaStsenaariumKastmisväetamisel,Kasutades Boori SisaldavatVedelväetist
HH-6:TöökeskkonnaStsenaariumLiimaineTööstuslikul孔雀队
HH-7: Töökeskkonna stsenaarium kottide(25-50公斤)tühjendamisel segamisnõudesse
HH-8: Töökeskkonna stsenaarium suurte kottide(750-1500公斤)tühjendamisel segamisnõudesse
HH-9: Töökeskkonna stsenaarium metallitöötlusõli kontsentraadi lajendamisel veega
HH-10: Töökeskkonna stsenaarium boori sisaldava granuleitud väetise üleviimisel
HH-11: Töökeskkonna stsenaarium värvide ja pinnakatete tööstuslikul kasutamisel
HH-12: Töökeskkonna stsenaarium puhastuslahuste kasutamisel tööstus- või kutsealases keskkonnas
HH-13: Töökeskkonna stsenaarium tulekindlate segude valmistamisel ja pealekandmisel
HH-14: Töökeskkonna stsenaarium paakautode laadimisel
HH-15:TöökeskkonnaStsenaariumBoraatide Mahalaadimisel Laevadelt
HH-16: Töökeskkonna stsenaarium suletud tootmisel ümbritseva õhu temperature
HH-17: Töökeskkonna stsenaarium töötlemisvanni täitmisel galvaanimisek, katmisek jm pinnatöötluseks
HH-18:TöökeskkonnaStsenaariumAinaAnariumVõiVõiVõIVõIVõIIMISELSUURTESSEANUMATESSE /MAHUTITESSEVõINENISTVÄLJAERIOTSTARBELISTESRAJATISTES
HH-19: Töökeskkonna stsenaarium pakendamisel kottidesse(25-50公斤)
HH-20: Töökeskkonna stsenaarium pakendamisel suurtesse kottidesse
HH-21:TöökeskkonnaStsenaariumÜldhooldustödel
HH-22: Töökeskkonna stsenaarium aine üleviimisel väikestesse mahutitesse
HH-23: Töökeskkonna stsenaarium boori sisaldava vedela leheväetise üleviimisel
HH-24:TöökeskkonnaStsenaariumJootepastadeTööstuslikulKasutamiselKeevitus- / Jootevarraste Katmiseks
HH-25: Töökeskkonna stsenaarium värvide ja pinnakatete kutsealasel kasutamisel
HH-26:TöökeskonnaStsenaariumLiimaine Kutsealasel Peaekandmisel
HH-27: Töökeskkonna stsenaarium boori sisaldava granuleitud väetise laotamisel
HH-28: Töökeskkonna stsenaarium boori sisaldava vedelväetise kasutamisel
HH-29:TöökeskkonnaStsenaariumMetallitodete Galvaanimisel,Katmisel JMPinnatöötlusel
HH-30:TöökeskkonnaStsenaariumilmuti- Ja Kinnistilahuste Kasutamisel Fotograafias
HH-31: Töökeskkonna stsenaarium boraati sisaldavate pulbrite kokkusuisel ja tablettimisel
HH-32:TöökeskkonnaStsenaariumversisTöötamisel
HH-33:TöökeskkonnaStsenaariumMetallitötlusõlideKasutamiselMasintöötluses
HH-34: Töökeskkonna stsenaarium määrimisel suure energiakuluga tingimustes
HH-35:TöökeskkonnaStsenaariumPõhilahuseValmistamiselFotograafias
HH-36: Töökeskkonna stsenaarium tselluloosist isolatsioonimaterjali kutsealasel paigaldamisel
HH-37: Töökeskkonna stsenaarium kuivkrohvplatatide, platatide jt toodete kutsealasel paigaldamisel
HH-38:TöökeskkonnaStsenaariumTööstuslikesPurustus-Ja JahvatamisProtsessessess
HH-39: Töökeskkonna stsenaarium abrasiivide tööstuslikul kasutamisel
HH-40: Töökeskkonna stsenaarium jootepastade tööstuslikul/kutsealasel kasutamisel keevitamisel/jootmisel
HH-41: Töökeskkonna stsenaarium laos töötamisel

美国博克斯(Rio Tinto)的一部分是硼族和其他元素的硼酸族自然发生的矿物供应和科学的全球领导者。我们是1000人在全球拥有超过1,700个送货地点的客户服务500名客户。我们在加利福尼亚州博尔博罗(洛杉矶东北大约100英里)的世界一流的矿井中,提供了30%的世界级矿山。了解更多关于里约热内卢Tinto。