Kokkupuutessenarauriumid:eesti龙骨

Eesti keele Kokkupuuetestsenaariumid(PDF)

布尔哈普、四硼烷、布罗克西德、奥克塔博拉特、卡利亚姆博拉特、代谢博拉塔迪德、纳特拉姆博拉特
E-1:硼化物进口、tootmise、Rafinerimise ja pakendamise keskkonnastsenaarium
E-2:KeskkonnastsenaAlium BoraatideÜldotstarbeliselTööstuslikulKasutamisel,Mille Tulemusena Valmib Teine Aine
E-3:KeskkonnastsenaariumBoraatideTööstuslikuksKasutamiseks Diboortrioksiidi SisaldavateKatalüsaatoriteTootmisel
E-4:Keskkonnastsenaarium BoraadiÜldotstarbeliselLisamiselSegudesse
E-5:KeskkonnastsenaAlium Boraadi Lisamisel Puhastusvahenditesse
E-6:Keskkonnastsenaarium Boraatide LisamiselVärvidesseJAPinnakatetesse
E-7:Keskkonnastsenaarium Boraadi Lisamisel Liimainetesse
E-8:Keskkonnastsenaarium Boratideüldotstarbelisel lisamisel Materjalidese
E-9:KeskkonnastsenaAlium BoraatideÜldotstarbeliselKasutamiselTöötlemise·埃翠菊
E-10:Keskkonnastsenaarium Boratide töstuslikul kasutamisel Iselelistumiseks
E-11:Keskkonnastsenaarium Boratideüldotstarbelisel töstuslikul kasutamisel,mille tulemusena aine lisatakse Maatriksise või maatriksile
E-12:KeskkonnastsenaAliumBoraadiühendeidSisaldavateLiimaineteTööstuslikulKasutamisel
E-13:Keskkonnastsenaarium Boradiühendeid sisaldavate värvide ja pinnakatete töstuslikul kasutamisel
E-14:KeskkonnastsenaariumBoraatideTööstuslikulKasutamiselKlaasvilla Tootmisel
E-15:Keskkonnastsenaarium Boratide töstuslikul kasutamisel kõrge leelisesisaldusega Klasi tootmisel
E-16:KeskkonnastsenaAliumBoraatideTööstuslikulKasutamiselMadala Leelisesisaldusega Klaasi Tootmisel
E-17:KeskkonnastsenaariumBoraatideTööstuslikulKasutamiselFriTide Tootmisel
E-18:KeskkonnastsenaAliumBoraatideTööstuslikulKasutamiselUltietudSüteemides
E-19:Keskkonnastsenaarium Boratide töstulikul kasutamisel Tuumaelektrijamades vette eraldumisega
E-20:Keskkonnastsenaarium Boratide töstulikul kasutamisel Tuumaelektrijamades ilma vette eraldumiseta
E-21:Keskkonnastsenaarium toodeteüldotstarbelisel töstuslikul tötlemisel Abrasivtehnikatega,mille puhul ainete eraldumine on väike
E-22:Keskkonnastsenaarium Boratideüldotstarbelisel kasutamisel实验室
E-23:Keskkonnastsenaarium Boratideüldotstarbelisel laialdasel hajusal kasutamisel 100%eraldumisega vette
E-24:KeskkonnastsenaAlium Boraate SisaldavateVäetisteLaialdaselHajusal Kasutamisel
E-25:Keskkonnastsenaarium Borate sisaldavate värvide ja pinnakateteüldotstarbelisel Laildasel hajusal kasutamisel
E-26:Keskkonnastsenaarium Tsellulolosist isolatsioonimaterjaliüldotstarbelisel laialdasel hajusal kasutamisel
E-27:Keskkonnastsenaarium Borate sisaldavate toodete,millest ainete eraldumine on väike,üldotstarbelisel Laildasel hajusal kasutamisel
E-28:Keskkonnastsenaarium Borate sisaldavate toodete,millest ainete eraldumine on suur,Uldotstarbelisel laialdasel hajusal kasutamisel
HH-1:TöökeskkonnaStsenaariumBasseini DesinfitSeerimistablettete ProfessionAalsel Kasutamisel
HH-2:Tökeskkonna stsenaariumüldiste tootmistegevuste puhul–苏莱特苏莱特苏莱特苏莱特苏莱特苏莱特苏莱特苏莱特苏莱特苏莱特苏莱特苏莱特苏莱特苏莱特苏莱特苏莱特苏莱特苏莱特苏莱特苏莱特苏莱特苏莱特苏莱特苏莱特苏莱特苏莱特
HH-3:Tökeskkonna stsenaarium boraatide Rafinerimisel ja Tötlemisel
HH-4:Tökeskkonna stsenaarium riidepesuvahendite kasutamisel Töstus-või kutsealases keskkonnas
HH-5:Tökeskkonna stsenaarium kastmisväetamisel,kasutades boori sisaldavat vedelväetist
HH-6:Tökeskkonna stsenaarium liimaine Töstuslikul Pealkandmisel
HH-7:TöökeskkonnaStsenaariumkottide(25-50 kg)Tühjendamiselsegamisnõudesse
HH-8:Tökeskkonna stsenaarium suurte kottide(750-1500公斤)Tühjendamisel segamisnõudesse
HH-9:TöökeskkonnaStsenaariumMetallitötlusõlikontsentraadilahjendamisel Veega
HH-10:Tökeskkonna stsenaarium boori sisaldava Granuleritud väetiseülevimisel
HH-11:Tökeskkonna stsenaarium värvide ja pinnakatete Töstuslikul kasutamisel
HH-12:Tökeskkonna stsenaarium puhastuslahuste kasutamisel Töstus-või Kutseales keskkonnas
HH-13:Tökeskkonna stsenaarium tulekindlate segude valmistamisel ja Pealkandmisel
HH-14:TöökeskkonnaStsenaariumPaakautode Laadimisel
HH-15:Tökeskkonna stsenaarium Boratide Mahaladimisel Lat
HH-16:TöökeskkonnaStsenaariumsultudTootmiselÜmbritsevaõ湖恒温
HH-17:TöökeskkonnaStsenaariumTöötlemisvanniTäitmiselGalvaanimissks,Katmiseks JMPinnatötluseks
HH-18:Tökeskkonna stsenaarium aine või valmistiseüleviimisel Suurttesse anumatesse/mahutitesse või neist välja eriotstarbelistes Rajatites
HH-19:TöökeskkonnaStsenaariumPakendamisel Kottidesse(25-50千克)
HH-20:TöökeskonnaStsenaariumPakendamisel Suurtesse Kottidesse
HH-21:Tökeskkonna stsenaariumüldhooldustödel
HH-22:TöökeskkonnaStsenaariumAineüleviimiselVäikestesseMahutitesse
HH-23:Tökeskkonna stsenaarium boori sisaldava vedela leheväetiseüleviimisel
HH-24:Tökeskkonna stsenaarium jootepastade Töstuslikul kasutamisel keevitus-/jootevarraste katmiseks
HH-25:TöökeskkonnaStsenaariumVärvideJAPinnakatete Kutsealasel Kasutamisel
HH-26:Tökeskkonna stsenaarium liimaine kutsealasel Pealkandmisel
HH-27:TöökeskkonnaStsenaariumBoori SisaldavaGranuleItudväetiseLaotamisel
HH-28:TöökeskkonnaStsenaariumBoori SisaldavaVedelväetiseKasutamisel
HH-29:Tökeskkonna stsenaarium metallitoodete galvaanimisel,katmisel jm pinnatötlusel
HH-30:Tökeskkonna stsenaarium ilmuti-ja kinnistilahuste kasutamisel fotograafias
HH-31:Tökeskkonna stsenaarium Borati sisaldavate pulbrite Kokkusrumisel ja tablettimisel
HH-32:Tökeskkonna stsenaarium laboris Tötamisel
HH-33:Tökeskkonna stsenaarium metallitötlusõlide kasutamisel masintötluses
HH-34:TöökeskkonnaStsenaariumMäärimiselUmureEnergiakuluga TingImustes
HH-35:Tökeskkonna stsenaarium põhilahuse valmistamisel fotograafias
HH-36: Töökeskkonna stsenaarium tselluloosisist isolatsioonimaterjali kutsealasel paigaldamisel
HH-37:TöökeskkonnaStsenaariumKuivkrohvplaatide,Plaatide JT Toodete Kutsealasel Paigaldamisel
HH-38:Tökeskkonna stsenaarium Töstuslikes purustus-ja Jahvatamisprotsessiondes
HH-39: Töökeskkonna stsenaarium abrasiivide tööstuslikul kasutamisel
HH-40:Tökeskkonna stsenaarium jootepastade Töstuslikul/kutsealasel kasutamisel keevitamisel/jootmisel
HH-41:TöökeskkonnaStsenaariumLaosTöötamisel

美国硼砂公司是里约热内卢Tinto公司的一部分,在硼酸盐供应和科学研究方面处于全球领先地位。硼酸盐是一种含有硼和其他元素的天然矿物质。我们拥有1000名员工,在全球1700多个送货点为500家客户提供服务。我们在洛杉矶东北约100英里的加州硼矿提供了世界上30%的精炼硼酸盐需求。了解更多关于力拓的信息。

版权所有©2021 Rio Tinto。版权所有。